Muğam sənəti / Muğam və poeziya / Abbas Səhhət. "Könlümün sevgili məhbubu mənim"
 Abbas Səhhət "Könlümün sevgili məhbubu mənim"
Könlümün sevgili məhbubu mənim,
Vətənimdir, vətənimdir, vətənim.
Məni xəlq eyləmiş əvvəlcə Xuda,
Sonra vermiş vətənim nəşvü-nüma.
Vətənim verdi mənə nanü nəmək,
Vətəni məncə unutmaq nə demək?!
Anadır hər kişiyə öz vətəni:
Bəsləyib sinəsi üstündə onu.
Südüdür kim, dolanıb qanım olub,
O mənim sevgili cananım olub,
Saxlaram gözlərim üstə onu mən,
Ölərəm, əldən əgər getsə vətən.
Vətənin neməti nisyan olmaz,
Naxələflər ona qurban olmaz.
Vətən – əcdadımızın mədfənidir,
Vətən – övladımızın məskənidir.
Vətənin sevməyən insan olmaz,
Olsa, o şəxsdə vicdan olmaz.

 

Muğam. Bayatı-Şiraz. Oxuyur: Tacir Şahmalıoğlu. (AUDİO)
Loading the player...

 

(VİDEO) Qiraətçi: Hüsniyyə Mürvətova
Loading the player...

 

Karaoke. Oxuyur: Nürəddin Mehdixanlı
Loading the player...

 

Yuxarı