Elektron kitabxana / Səs mühazirələri
Əfrasiyab Bədəlbəyli. «Çahargah» muğamı haqqında (mühazirə)
Loading the player...
Əfrasiyab Bədəlbəyli. «Musiqi folkloru» radiojurnalının birinci verilişində çıxışı
Loading the player...
Firidun Şuşinski. 1970-ci illər "Azərbaycanın musiqi irsi" (mühazirə)
Loading the player...
Firidun Şuşinski. 1982-ci il "Azərbaycanın musiqi irsi" (mühazirə)
Xanəndə Keçəçi oğlu Məhəmməd haqqında veriliş
Loading the player...
Firidun Şuşinski. 1982-ci il "Azərbaycanın musiqi irsi" (mühazirə)
Tarzən Sadıqcan haqqında veriliş
Loading the player...
Firidun Şuşinski. 03.08.1989-cu il "Azərbaycanın musiqi irsi" (mühazirə)
Loading the player...
Firidun Şuşinski. 1989-cu il "Azərbaycanın musiqi irsi" (mühazirə)
Loading the player...
Firidun Şuşinski. 1995-ci il "Azərbaycanın musiqi irsi" (mühazirə)
Loading the player...
Ramiz Zöhrabov. "Rast" (mühazirə)
Loading the player...
Ramiz Zöhrabov. "Şur" (mühazirə)
Loading the player...
Ramiz Zöhrabov. "Segah" (mühazirə)
Loading the player...
Ramiz Zöhrabov. "Şüştər" (mühazirə)
Loading the player...
Ramiz Zöhrabov. "Çahargah" (mühazirə)
Loading the player...
Ramiz Zöhrabov. "Bayatı-şiraz" (mühazirə)
Loading the player...
Ramiz Zöhrabov. "Humayun" (mühazirə)
Loading the player...

Yuxarı