Muğam sənəti / Muğam antologiyası / Azərbaycan xanəndələri. 1-ci albom
Meşədi Məhəmməd Fərzəliyev
Alma
Loading the player...
Bayatı
Loading the player...
Bayatı-Əcəm
Loading the player...
Cəlal Xalıq
Loading the player...
Bayatı-İsfahan
Loading the player...
Hisar
Loading the player...
Budaq sarı
Loading the player...
Ceyranım
Loading the player...
Durun gedək
Loading the player...
Şüştər
Loading the player...
Yeri, dam üstə yeri
Loading the player...
 

 

 (grammofon vallarından köçürmələr 1903 - 1912)

 

 
 

 

Yuxarı