Muğam sənəti / Diskoqrafiya / Gramophone

CONSERT RECORD "GRAMOPHONE"

Bu kompaniyanın yaranması da qrammofon və qrammofon vallarının ixtirası kimi istedadlı ixtiraçı, mühəndis və sahibkar Emil Berlinerin adı ilə bağlıdır. Berliner 1893 – cü ildə Vaşinqtonda Pensilvaniya Avenyu 1410 ünvanında yerləşən "Birləşmiş Ştatların Qrammofon Kompaniyasını" (United States Gramophone Company) yaradır. 7 dyüm ölçüsündə olan ilk qramplastinkalar 1894 – cü ilin noyabrında "Berliner Qrammofon" markası altında buraxıldı. Sonrakı illər kompaniyaların birləşməsi, ayrılması və hətta bir çox məhkəmə çəkişmələri nəticəsində Nyu Cersi ştatının Kemden şəhərində 3 oktyabr 1901 – ci ildə Eldridj R.Jonson tərəfindən təsis edilmiş "Viktor Danışan Maşınlar Kompaniyası" (Victor Talking Machine Company) meydana gəlir (Eldridge R. Johnson).

"Qrammofon" kompaniyası 1899 – cu ildə İngiltərədə yaradılmışdır. Həmən ildə Almaniyanın Berlin şəhərində onun yeni bir şöbəsi "Doyç Qrammofon" (Deutsche Grammophon) açılır. Tezliklə bu kompaniya Rusiya və Avstriyada öz şöbələrini təsis edir. Bir neçə ildən sonra kompaniya artıq 30 ölkədə fəaliyyət göstərən bir sıra fabriklərə sahib olur.

Rus bazarını təmin etmək üçün Riqada qrammofon valları və qrammofon fabriki yaradılır. "Qrammofon" cəmiyyəti Rusiyada 2 aprel 1903 – cü ildən rəsmi şəkildə fəaliyyət göstərmək icazəsi alır. Həmən ildə "Qrammofon" Riqadakı fabriki "İnternaşional Zonofon" cəmiyyətindən alaraq, ona yiyələnir. Uzun müddət "Qrammofon"un istehsal etdiyi vallar birtərəfli idi. 1911-ci il yanvar ayının 1-dən başlayaraq, bu valları iki tərəfli istehsal edirlər.

1914 – cü ildə baş verən hərbi təlimlər firmanı öz fəaliyyətini Riqadan Moskvaya keçirməyə məcbur etdi. Burada Şipok küçəsində "Yazan Amur" adı altında fəaliyyət göstərən qrammofon valları fabriki açılır. 1918 – ci ilin əvvəlində zavodun fəaliyyətinə son qoyulur. Onun bütün texniki avadanlığı "Oktyabrın Beşilliyi" fabrikinə (keçmiş "Pate Qardaşları" fabriki) verilir.

 

İstehsal №-si Fond sənədin adı İfaçı və müşaiyət edən Yazılma yeri və tarix Saxlandığı yer Foto Sound
             
G.-C. –G. - 12931 «Gözəllim sənsən» M.M.Fərzəliyev 1915-1918 Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi arxivi
Loading the player...
50109 «Zəmin-xarə» M.M.Fərzəliyev 1915-1918 Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi arxivi
Loading the player...
G. – C. – G – 12930 «Heyratı» C.Qaryağdıoğlu 1915-1918 Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi arxivi
Loading the player...
50103 «Kürdü-Şahnaz» M.M.Fərzəliyev, G.Primov (tar), S.Oqanezaşvili (kamança) 1915-1918 Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi arxivi
Loading the player...
G. – C. – G – 14 – 12241 «Humayun» M.Fərzəlioğlu 1915-1918 Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi arxivi
Loading the player...
G. – C. – G – 14 – 12242 «Şikəsteyi-fars» M.Fərzəlioğlu 1915-1918 Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi arxivi
Loading the player...
  «Heyratı təsnifi» Keçəçi oğlu Məmməd 1915-1918 Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi arxivi
Loading the player...
  «Çoban-Bayatı» Keçəçi oğlu Məmməd 1915-1918 Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi arxivi
Loading the player...
  «Əraq» Keçəçi oğlu Məmməd 1915-1918 Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi arxivi
Loading the player...
  «Mahur təsnifi» C.Qaryağdıoğlu 1915-1918 Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi arxivi
Loading the player...
  «Cəlal Xalıq» M.Fərzəlioğlu 1915-1918 Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi arxivi
Loading the player...
  «Budaq Sarı» M.Fərzəlioğlu 1915-1918 Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi arxivi
Loading the player...
  «Bayatı» M.Fərzəlioğlu 1915-1918 Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi arxivi
Loading the player...
  «Bayatı-İsfahan» M.Fərzəlioğlu 1915-1918 Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi arxivi
Loading the player...
  «Bayatı-Əcəm» M.Fərzəlioğlu 1915-1918 Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi arxivi
Loading the player...
  «Alma» M.Fərzəlioğlu 1915-1918 Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi arxivi
Loading the player...
  «Yetim Segah» Keçəçi oğlu Məmməd 1915-1918 Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi arxivi
Loading the player...
  «Təhranım» Keçəçi oğlu Məmməd 1915-1918 Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi arxivi
Loading the player...
  «Tac» Keçəçi oğlu Məmməd 1915-1918 Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi arxivi
Loading the player...
  «Şüştər» Keçəçi oğlu Məmməd 1915-1918 Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi arxivi
Loading the player...
  «Şüştər təsnifi» Keçəçi oğlu Məmməd 1915-1918 Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi arxivi
Loading the player...
  «Segah» Keçəçi oğlu Məmməd 1915-1918 Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi arxivi
Loading the player...
  «Ceyranım» M.Fərzəlioğlu 1915-1918 Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi arxivi
Loading the player...
  «Hasar» M.Fərzəlioğlu 1915-1918 Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi arxivi
Loading the player...
             
             
             
             
             

 

 

Yuxarı