Muğam sənəti / Diskoqrafiya / Gramplasttrest

"GRAMPLASTTREST"

“Keçən əsrin əvvəllərində Peterburq, Moskva, Riqa və Varşava ilə yanaşı Kiyev şəhəri də Rusiya imperiyasının “qrammofon” mərkəzinə çevrilir.

1909 – cu ildə burada “İnternasional Ekstra Rekord” adlı alman firmasının şöbəsi fəaliyyətə başlayır. İlk öncə almanlar Qesse Ticarət Evi vasitəsilə Neva çayının sahillərində fəaliyyət göstərirdilər.

Lakin ciddi rəqiblərin meydana gəlməsi onları digər satış bazarları və yeni kompanyonlar axtarmağa məcbur edir. Seçim zəngin musiqi ənənələrinə və parlaq istedadlara malik Ukraynanın payına düşür...

 

İstehsal №-si Fond sənədin adı İfaçı və müşaiyət edən Yazılma yeri və tarix Saxlandığı yer Foto Sound
             
6648 «Qəribin ariyası» (R.Qliyer«Şahsənəm» operası) H.Hacıbababəyov, dirijor - Niyazi   Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi arxivi
Loading the player...
6649 «Qəribin ariyası» (R.Qliyer«Şahsənəm» operası) Y.Rzayev, dirijor - Niyazi   Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi arxivi
Loading the player...
6636 «Ay bəri bax» xalq mahnısı, xor üçün işləyəni - Ü.Hacıbəyli dirijor - Ü.Hacıbəyli, Filarmoniyanın xoru   Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi arxivi
Loading the player...
6637 «Sən gözəl», xor üçün işləyəni - Ü.Hacıbəyli dirijor - Ü.Hacıbəyli, Filarmoniyanın xoru   Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi arxivi
Loading the player...
B - 856 «İşçi qız» (müasir türk mahnısı) Sürəyya Qacar, tar - Serqeyev, kamança - Şuşinski   Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi arxivi
Loading the player...
B - 857 «Gələn yar» Sürəyya Qacar, tar - Serqeyev, kamança - Şuşinski   Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi arxivi
Loading the player...
B - 6629 «Ölkəm» Zəhra Rəhimova,
mus. - A.Zeynallı, söz - C.Cabbarlı, f-no - Kozlov
  Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi arxivi
Loading the player...
B - 6628 «Sual» H.Hacıbababəyov,
mus. - A.Zeynallı, f-no - Kozlov
  Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi arxivi
Loading the player...
6631 Ü.Hacıbəyli «Koroğlu» operasının III pərdəsinə müqəddimə O/b orkestri, dirijor - Ə.Həsənov 1915-1918 Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi arxivi
Loading the player...
             
             
             
             
             

 

 

Yuxarı