Muğam sənəti / Muğam və poeziya / Həbibi. "Billah, ey sərvi rəvan"
 Həbibi. "Billah, ey sərvi rəvan"
Billah, ey sərvi rəvan, dur gil səhər, gülşəndə gül,
Gün yüzün şəmi önündə tagülə gülşəndə gül.

Cümlə aləm gülşən olsa, gül səhər dəm yüzümə,
Çün gülər yüzün mənə gəlmiyə, ol gülşəndə gül.

Rövzəyi-hüsnü cəmalı nərzed əldən, ey sənəm,
Güldü bağü lalə, nəsrin, süsənü gülşəndə gül.

Bitir əldən gülsitam, bağbani-kainat,
Bitmədi bir gül yüzün misli dəxi gülşəndə gül.

Lalə yüzün həsrətindən oda yaxar içini,
Qönçə ləlün qeyrətindən su olar gülşəndə gül.

Sünbülün vəsfin səbadən eşidüb dürür məgər,
Anın üçün yelə ver ürxir mənin gülşəndə gül.

Bu Həbibi iri şəldən növ bahari-vəslünə,
Aləm ana cənnət oldu, yalnız gülşəndə gül.

 

Qiraətçi: Həsən Turabov (AUDİO)
Loading the player...

 

Yuxarı