Muğam sənəti / Muğam və poeziya / Həbibi. "Könlümü həm dəmbədəm"
 Həbibi. "Könlümü həm dəmbədəm"
Könlümü həm dəmbədəm edər pərişan saçların,
Əqli qılur dəngü valeh, məstü heyran saçların.

Bir dükənməz qarə sevdadir ki, ucu yox anın
Mən pərişan-xatirin başunda, ey can, saçların.

Gün yüzündür gərçi iymaniylə dini aşiqin,
Mana yetər dünyada küfr ilə iman saçların.

Gər dü kövni bir qılına versələr min can ilə,
Ey sənəm, billahi, vermək ola məccan saçların.

Üqdəsindən bir gireh çözərsə ərşin üstünə,
Tutar Ayü Günəşin yüzünü yeksan saçların.

Qaliyəvü müşkü ənbər qıldı təblü ud, ney,
Sərbəsər xaki-cəhani ənbərəfşan saçların.

İki kövnə bir qılı niycəsi olmasın mühit,
Qurdu çün ərşül-əzim üstünə sayan saçların.

Dört kitabın müşkilini bu Həbibi etsə həl,
Nola çünkim oldu ana nəqlü bürhan saçların.

 

Qiraətçi: Həsən Turabov. Çahargah, Müxalif şöbəsi. İfa edir: Zeynəb Xanlarova (AUDİO)
Loading the player...

 

Yuxarı