Muğam sənəti / Muğam antologiyası / Azərbaycan xanəndələri. 5-ci albom


Heyratı (1980)
oxuyur Bakir Haşımov,
xalq çalğı alətləri orkestri, dirijor N.Əzimov.
Loading the player...
 
Ovşarı (1992)
oxuyur Ağaxan Abdullayev, Z.Əliyev(tar),  Ə.Vəzirov(kamança)
Loading the player...
 
Arazbarı (1983)
oxuyur Alim Qasımov
B.Mansurov(tar), E.Bədəlov(kamança)
Loading the player...
   
Mənsuriyyə  (1991)
oxuyur Qədir Rüstəmov,
İ.Rzayevin rəhbərliyi ilə xalq çalğı alətləri ansamblı
Loading the player...
   
Mani  (1983)                                         
oxuyur Alim Qasımov,
B.Mansurov(tar), E.Bədəlov(kamança)
Loading the player...
   
Heydəri  (1983)
oxuyur Alim Qasımov,
B.Mansurov(tar), E.Bədəlov(kamança)
Loading the player...
   
Səmayi-Şəms  (1986)
oxuyur Baba Mahmud oğlu,”Dastan” instrumental ansamblı
Loading the player...
   
Arazbarı-Mani (1987)
oxuyur Ağaxan Abdullayev,
A.Abdullayev(tar), Ə.Vəzirov(kamança)
Loading the player...
   
Səmayi-Şəms  (1989)
oxuyur Qədir Rüstəmov,
İ.Rzayevin rəhbərliyi ilə xalq çalğı alətləri ansamblı
Loading the player...
   
Ovşarı (1983)
oxuyur Alim Qasımov,
B.Mansurov(tar), E.Bədəlov(kamança)
Loading the player...
   
Kəsmə şikəstə  (1988)
oxuyur Eynulla Cəbrailov, xalq çalğı alətləri ansamblı
Loading the player...
   
Qarabağ şikəstəsi  (1989)
oxuyur Zahid Quliyev,”ARAZ”xalq çalğı alətləri ansamblı
Loading the player...
   
Üzzal Zərbi (2002)
oxuyur  Elbrus Abdulzadə,
E.Mansurov(tar), E.Mansurov (kamança)
Loading the player...
   
   

 

Yuxarı