Muğam sənəti / Muğam və poeziya /  Mirzə Ələkbər Sabir. "El çəkir namımı min lənət ilə"

(Taziyanə)

 Mirzə Ələkbər Sabir. "El çəkir namımı min lənət ilə" (Taziyanə)
El çəkir namımı min lənət ilə,
Mən eli yad edirəm rəhmət ilə;
Nə elin lənətinin bir kəsəri,
Nə mənim rəhmətimin bir əsəri;
Mən nə müstəvcibi-lənəm, zira,
Nə də el rəhmətə, qüfranə səza!

 

Qiraətçi: Ənvər Vəliyev. (AUDİO)
Loading the player...