Muğam sənəti / Muğam və poeziya /  Mirzə Əli Möcüz Şəbüstəri. "Mәnә lütf eylә, ey saqi"
 Mirzə Əli Möcüz Şəbüstəri. "Mәnә lütf eylә, ey saqi"
Mәnә lütf eylә, ey saqi, gәtir o cami-sәrşari
Ki, ta rәf eylәyim nәştov qarın bu rәnci xümmari.

Nә püstәm var, nә badamım, nә tüxmi-şur, nә neytaqim,
Mәzә olsun mәni-biçizә yarın lәli şәhvari.

De gәlsin mәclisә mütrüb, әlindә sazü mizrabi,
Çalıb tarü dәfi, şad eylәsin mәn aşiqi-zari!

Nә kisәmdә zәrim vardır, nә ambarımda bir hәbbә,
Әlim boşdur, üzüm qarә, doyunca mey içim bari.

Nә mәllakәm, nә tüccarәm, nә xani-mәrdümazarәm,
Mәtaim şerdir ancaq, onun da yox xiridari.

Dilim türki, sözüm sadә, özüm sәhbayә dildadә,
Mәnim tәk şairin, әlbәt, olar kasad bazari.

Dünәn şer ilә bir namә apardım şahi-İranә,
Dedi: "Torki nә midanәm, mәra to beççә pәndari?

Özü türk oğlu türk, әmma deyir türki cәhalәtdir,
Xudaya, müzmәhil qıl tәxtidәn bu ali-Qacari!

Ümidin kәsmә, Möcüz, yaz anan tәlim edәn dildә!
Gәzәr bir әrmәğan tәk dәftәrin Çini vә Tatari.

 

Qiraətçi: Nadir Hüseynov (VİDEO)
Loading the player...

 

Karaoke. Oxuyur: Nürəddin Mehdixanlı
Loading the player...