Muğam sənəti / Diskoqrafiya / Muztrest

MUZTREST

 

İstehsal №-si Fond sənədin adı İfaçı və müşaiyət edən Yazılma yeri və tarix Saxlandığı yer Foto Sound
             
37007, 2018 «Avazi Maur»

Ələsgər Abdullayev

(1866-1929)

1928-33 Arxiv F.Şuşinski
Loading the player...
37007, 2019 «Təsnif rahab»

Ələsgər Abdullayev

(1866-1929)

1928-33 Arxiv F.Şuşinski
Loading the player...
37051, 2106 "Bayatı-Şiraz" Keçəçi oğlu Məmməd 1928-33 Arxiv F.Şuşinski
Loading the player...
37051, 2107 "Kürd Şahnaz" Keçəçi oğlu Məmməd 1928-33 Arxiv F.Şuşinski
Loading the player...
3717, 1122 "Vəlli və Təlli" Dadaş Şaraplı  & Tanaylıdı; Mirzağa Əliyev & Qamer xanım 1928-33 Arxiv F.Şuşinski
Loading the player...
3718, 1115 "Gəcə gündüz" Dadaş Şaraplı  & Tanaylıdı; Mirzağa Əliyev & Qamer xanım 1928-33 Arxiv F.Şuşinski
Loading the player...
6-12954, 2046 "Bayatı-kürd orta" M.Fərzəliyev 1928-33 Arxiv F.Şuşinski
Loading the player...
10-12006, 2047 "Ovşarı" M.Fərzəliyev 1928-33 Arxiv F.Şuşinski
Loading the player...
51011-1012 «Segah» Sara xanım 1928-33 Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi arxivi
Loading the player...
51011-1014 «Hümayun» S.Oqanezaşvili (kamança) 1928-33 Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi arxivi
Loading the player...
37052, 15-12657 «Axşam oldu» Keçəçi oğlu Məmməd 1924-26 Arxiv F.Şuşinski
Loading the player...
37052, 15-12659 «Mirzə Hüseyn Segah» Keçəçi oğlu Məmməd 1924-26 Arxiv F.Şuşinski
Loading the player...
1149, 11-12109 «Nəbi Təsniyə»

M.Fərzəliyev

(1872 - 1962)

1924-26 Arxiv F.Şuşinski
Loading the player...
1153, 11-12112 «Mahur»

M.Fərzəliyev

(1872 - 1962)

1924-26 Arxiv F.Şuşinski
Loading the player...
14-12083, 3205 «Katar»

Ələsgər Abdullayev
(1889-1965),

Qəmid Qurbanov

1924-26 Arxiv F.Şuşinski
Loading the player...
14-12758, 2014 «Yetim segah»

Ələsgər Abdullayev
(1889-1965),

Qəmid Qurbanov

1924-26 Arxiv F.Şuşinski
Loading the player...

 

Yuxarı