Muğam sənəti / Muğam və poeziya / Şah İsmayıl Xətai. "Dil sana heyran оlubdur"
 Şah İsmayıl Xətai. "Dil sana heyran оlubdur"
Dil sana heyran оlubdur, ta cəmalın görmüşəm,
Ta göz açıb оl rüxi-fərxəndə falın görmüşəm.

Ruzü şəb dünya içində məstü heyranəm müdam,
Gecələr uyxu içində ta xəyalın görmüşəm.

Dünyəvü üqbadə mən övsafi-hüsnin söylərəm,
Bağçada andan bərü qəddi-şümalın görmüşəm.

Bir pərinin yüzünə heyranü zarəm can ilə,
Şоl ləbü zülfü rüxü həm xəttü xalın görmüşəm.

Bu Xətayinin gözü səyyarə tək bixabdir,
Gül yüzün üstündə ta qaşi-hilalın görmüşəm.

 

Qiraətçi: Həsən Turabov (AUDİO)
Loading the player...

 

 

Yuxarı