Muğam sənəti / Muğam və poeziya / Şah İsmayıl Xətai. "Bu cahan mülkində mən"
 Şah İsmayıl Xətai. "Bu cahan mülkində mən"
Bu cahan mülkində mən sən yarə möhtac olmuşam,
Hər zaman ol yar ilə didarə möhtac olmuşam.

Bülbüli-məstəm, şəha, bimarü zarəm ruzü şəb,
Arizuyi-gül ğəmindən xarə möhtac olmuşam.

Girmişəm bazari-eşqə, bir xiridar istərəm,
İstəmən sudü ziyan, girdarə möhtac olmuşam.

Eşq içində valehü sərməstü heyranəm, vəli
Gör necə Mənsur təki mən darə möhtac olmuşam.

Söz içində bu Xətayinin cahan möhtacıdır,
Bir necə Mənsur təki mən darə möhtac olmuşam.

Söz içində bu Xətayinin cahan möhtacıdır,
Bir nəfəs səndən, şəha göftarə möhtac olmuşam.

 

Qiraətçi: Həsən Turabov (AUDİO)
Loading the player...

 

 

Yuxarı