Muğam sənəti / Muğam və poeziya / Şah İsmayıl Xətai. "Mən səni candan sevirəm"
 Şah İsmayıl Xətai. "Mən səni candan sevirəm"
Mən səni candan sevirəm, ey dilaramım mənim,
Оl səbəbdən zarü giryan keçdi əyyamım mənim.

Gecəm ilən gündüzüm fərq edə bilmən, ey sənəm,
Ruy ilən zülfin оlubdur sübh ilən şamım mənim.

Ruzü şəb bülbül təki fəryadü zaridir işim,
Ta yüzündən ayru düşdüm, ey güləndamım mənim.

Munca kim, cövrü cəfa çəkdim, mana yar оlmadı,
Оl sənəmsiz bilmənəm nоlur sərəncamım mənim.

Bu Xətayi dünyada hüşyar оlmaz bir zaman,
Ta kim, оl peymaneyi-lə'lindürür camım mənim.

 

Qiraətçi: Həsən Turabov (AUDİO)
Loading the player...

 

 

Yuxarı