Muğam sənəti / Muğam və poeziya / Şah İsmayıl Xətai. "Ey həbibim"
 Şah İsmayıl Xətai. "Ey həbibim"
Ey həbibim, sən təki ziba camalı sevmişəm,
Əqli kamil, hüsnə bay bir doğru halı sevmişəm.

Sevmişəm bir lalə rüx, bir cadu gözlü dilbəri,
Heqqeyi-mərcan tək ağzı, xəttü xalı sevmişəm.

Yüzü gül-gül, zülfi sünbül, gözləri ceyran kimi,
Qaşları şol yayə bənzər ol hilalı sevmişəm.

Ləli-meygunun sənin bir məclis içrə dəmbədəm
Saqinin çəngində ol abi-zülalı sevmişəm.

Xeyli dəmdir ki, Xətayi yarının vəsfin yazar,
Birinə min dürr anın didarı, xalı sevmişəm.

 

Qirəatçi: Həsən Turabov (AUDİO)
Loading the player...

 

 

Yuxarı