Muğam sənəti / Muğam və poeziya / Şah İsmayıl Xətai. "Qaibdən dəlil göründün (Varsağı)"
 Şah İsmayıl Xətai. "Qaibdən dəlil göründün (Varsağı)"
Qaibdən dəlil göründün,
Dədəm, xоş gəldin, xоş gəldin.
Bizi sevib sevindirdin,
Dədəm, xоş gəldin, xоş gəldin.

İki can idik, birləşdik,
Məhəbbət qapısın açdıq,
Şükür didara irişdik,
Dədəm, xоş gəldin, xоş gəldin.

Üstümüzə yоl uğratdın,
Gövhər aldın, gövhər satdın,
Ərliyni isbat etdin,
Dədəm, xоş gəldin, xоş gəldin.

Bir ağacda güllər bitər,
Dalında bülbüllər ötər,
Şahıma bərgüzar gedər,
Dədəm, xоş gəldin, xоş gəldin.

Böylə, Şah Xətayim, böylə,
Pirim dəstur versin, söylə.
Şaha məndən niyaz eylə,
Dədəm, xоş gəldin, xоş gəldin.

 

Qiraətçi: İlham Əsgərov (AUDİO)
Loading the player...

 

 

Yuxarı