Muğam sənəti / Muğam və poeziya / Seyid Əzim Şirvani. "Neylirəm, gülzarı kim"
 Seyid Əzim Şirvani. "Neylirəm, gülzarı kim"
Neylirəm, gülzarı kim, sən gülüzarımsan mənim,
Sünbülüm, sərvim, gülüm, bağım, baharımsan mənim.

Dolsa aləm xublərdən istəməm, zira ki sən
Xublərdən, sevdigim, nigarımsan mənim.

Gah alırsan canımı, gahi verirsən can mənə,
Sən məgər kim, ey büti-tənnaz, tarımsan mənim.

Başımın tacı qübari-məqdəmindir, ey sənəm,
Sən səriri-izzət üzrə tacdarımsan mənim.

Seyyidi-sərgəştə tək, miskin gədayəm, leyk sən
Sərvərim, şahım, pənahım, hər nə varımsan mənim. .

 

İfa edir: Hacıbaba Hüseynov (AUDİO)
Loading the player...

 

 

Yuxarı