Muğam sənəti / Diskoqrafiya / Sport-Record

"SPORT-RECORD"

“Keçən əsrin əvvəllərində Peterburq, Moskva, Riqa və Varşava ilə yanaşı Kiyev şəhəri də Rusiya imperiyasının “qrammofon” mərkəzinə çevrilir.

1909 – cu ildə burada “İnternaşional Ekstra Rekord” adlı alman firmasının şöbəsi fəaliyyətə başlayır. İlk öncə almanlar Qesse Ticarət Evi vasitəsilə Neva çayının sahillərində fəaliyyət göstərirdilər.

Lakin ciddi rəqiblərin meydana gəlməsi onları digər satış bazarları və yeni kompanyonlar axtarmağa məcbur edir. Seçim zəngin musiqi ənənələrinə və parlaq istedadlara malik Ukraynanın payına düşür...

 

İstehsal №-si Fond sənədin adı İfaçı və müşaiyət edən Yazılma yeri və tarix Saxlandığı yer Foto Sound
             
50100 Təsnif «Nəbi» M.M.Fərzəliyev 1915-1918 Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi arxivi
Loading the player...
50101 «Segah» M.M.Fərzəliyev 1915-1918 Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi arxivi
Loading the player...
  «Rahab» Keçəçi oğlu Məmməd 1915-1918 Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi arxivi
Loading the player...
  «Qarabağ şikəstəsi» Keçəçi oğlu Məmməd 1915-1918 Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi arxivi
Loading the player...
  «Osmanı təsnifi» Keçəçi oğlu Məmməd 1915-1918 Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi arxivi
Loading the player...
  «Humayun» Keçəçi oğlu Məmməd 1915-1918 Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi arxivi
Loading the player...
  «Mahur təsnifi» C.Qaryağdıoğlu 1915-1918 Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi arxivi
Loading the player...
  «Manəndi-müxalif» C.Qaryağdıoğlu 1915-1918 Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi arxivi
Loading the player...
  «Mənsuriyyə» C.Qaryağdıoğlu 1915-1918 Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi arxivi
Loading the player...
  «Mirzə-Hüseyn segahı» C.Qaryağdıoğlu 1915-1918 Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi arxivi
Loading the player...
  «Qarabağ şikəstəsi» C.Qaryağdıoğlu 1915-1918 Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi arxivi
Loading the player...
  «Arazbarı» C.Qaryağdıoğlu 1915-1918 Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi arxivi
Loading the player...
  «Bayatı-Qacar» C.Qaryağdıoğlu 1915-1918 Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi arxivi
Loading the player...
  «Dəşti təsnifi» C.Qaryağdıoğlu 1915-1918 Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi arxivi
Loading the player...
  «Qarğamışam C.Qaryağdıoğlu 1915-1918 Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi arxivi
Loading the player...
  «Gül açdı» C.Qaryağdıoğlu 1915-1918 Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi arxivi
Loading the player...
  «Mahur təsnifi - II» C.Qaryağdıoğlu 1915-1918 Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi arxivi
Loading the player...
  «Simayi-Şəms» C.Qaryağdıoğlu 1915-1918 Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi arxivi
Loading the player...
  «Təsnif mahur» C.Qaryağdıoğlu 1915-1918 Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi arxivi
Loading the player...
  «Xumar oldum» C.Qaryağdıoğlu 1915-1918 Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi arxivi
Loading the player...
  «Yetim segah» C.Qaryağdıoğlu 1915-1918 Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi arxivi
Loading the player...
  «Yeri, dam üstə yeri» M.Fərzəlioğlu 1915-1918 Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi arxivi
Loading the player...
  «Təsnif» M.Fərzəlioğlu 1915-1918 Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi arxivi
Loading the player...
50198 «Yetim segah» İslam Abdullayev, Q.Primov (tar), S.Oqanezaşvili 1915-1918 Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi arxivi
Loading the player...
50199 «Yetim segah» (ardı) İslam Abdullayev, Q.Primov (tar), S.Oqanezaşvili 1915-1918 Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi arxivi
Loading the player...
50504 Təsnif «Rəşt» Ələsgər Abdullayev 1915-1918 Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi arxivi
Loading the player...
50539 «Şur» Ələsgər Abdullayev 1915-1918 Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi arxivi
Loading the player...
20152 «Çoban-bayatı» Keçəçi oğlu Məmməd, Q.Primov (tar), S.Oqanezaşvili 1915-1918 Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi arxivi
Loading the player...
50095 Xor «Gülə-gülə» C.Qaryağdıoğlu, Keçəçi oğlu Məmməd, M.Fərzəlioğlu 1915-1918 Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi arxivi
Loading the player...
50544 «Müxalif» Ələsgər Abdullayev 1915-1918 Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi arxivi
Loading the player...
50546 «Ey, vətəndaşlar» Ələsgər Abdullayev 1915-1918 Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi arxivi
Loading the player...
50013 «Dəşti» C.Qaryağdıoğlu 1915-1918 Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi arxivi
Loading the player...
50014 «Yaylıq» C.Qaryağdıoğlu 1915-1918 Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi arxivi
Loading the player...
50331 «Niyə bülbül» Ələsgər Abdullayev 1915-1918 Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi arxivi
Loading the player...
50543 «Çahargah» Ələsgər Abdullayev 1915-1918 Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi arxivi
Loading the player...
50900 Xor C.Qaryağdıoğlu, Keçəçi oğlu Məmməd, M.Fərzəlioğlu, Q.Primov (tar), S.Oqanezaşvili 1915-1918 Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi arxivi
Loading the player...
50157 Təsnif «Bisutun» C.Qaryağdıoğlu, Keçəçi oğlu Məmməd, M.Fərzəlioğlu, Q.Primov (tar), S.Oqanezaşvili 1915-1918 Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi arxivi
Loading the player...
50007 «Heyratı» C.Qaryağdıoğlu 1915-1918 Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi arxivi
Loading the player...
50008 «Məni darı..» C.Qaryağdıoğlu 1915-1918 Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi arxivi
Loading the player...
50261 «Kərəmi» Cabbar Əsgər 1915-1918 Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi arxivi
Loading the player...
50427 «Lalə» Sport Record şirkətinin orkestri ilə instrum. oxumaq 1915-1918 Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi arxivi
Loading the player...
50037 «Şüştər» M.Fərzəlioğlu 1915-1918 Arxiv F.Şuşinski
Loading the player...
50038 «Təsnif » M.Fərzəlioğlu 1915-1918 Arxiv F.Şuşinski
Loading the player...
             

 

 

Yuxarı