Muğam sənəti / Muğam və poeziya / Xurşidbanu Natəvan. "Dilbəra, dərdi-dilimdən "

 Xurşidbanu Natəvan. "Dilbəra, dərdi-dilimdən"
Dilbəra, dərdi-dilimdən belə ünvan etdim
Ki, qəmi-hicrdə dil mülkünü viran etdim.

Mümkün olmaz mənə vəslin bilirəm həşrə kimi,
Ol səbab məskənimi guhi biyaban etdim.

Eşq sultanı mənim qətlimə fərman gətirib,
Etmədim tərki-vəfa, taqəti fərman etdim.

Səri-kuyində qoyub başımı bir uf demədim,
Səri sidqilə dilü canımı qurban etdim.

Ya təbib adını tərk eylə, təbabət etmə,
Ya mənim dərdimi tap, gör, niyə tüğyan etdim?

Yoxdu bir kimsə məgər dərdimi bilsin, ya rəb
Ki, mən öz qanım ilə dərdimə dərman etdim!

Dərdi-hicrində gözüm yaşı tutub dünyanı,
Nuh tufanı kimi, gör ki, nə tufan etdim!

Natəvan, etmədi ol səngdilə naləm əsər,
Gecə-gündüz nə qədər naləvü əfğan etdim.

 

Qiraətçi: Həsən Turabov. (AUDIO)
Loading the player...

 

Qiratçi: Həlimət Məmmədova
Azərbaycan Dövlət Muğam Teatrının eyniadlı kompozisiyası üzərində hazırlanmış "Mahur-hindi" film-konsertindən parça

Loading the player...

 

"Segah Manəndi-müxalif". İfa edir: Mütəllim Mütəllimov
Loading the player...

 

Yuxarı