Aşıq sənəti / Aşıq havaları
USTAD AŞIQLARIN İFASINDA
İMRAN HƏSƏNOV

 

Orta sarıtel – 3.34
Loading the player...
   

Laçını – 3.09

Loading the player...
   

İmran divanisi – 3.44

Loading the player...
   

Qaytarma – 4.38

Loading the player...
   

Dolhicranı – 3.26

Loading the player...
   

Aran gözəlləməsi – 2.58

Loading the player...
   

İmran Koroğlusu – 3.54

Loading the player...
   

Orta müxəmməs – 3.12

Loading the player...
   

Bağbanı – 2.24

Loading the player...
   

Təcnis – 3.05

Loading the player...
   

Aran gözəlləməsi – 5.28
oxuyur: U.Quliyeva

Loading the player...
   

Sarıtel – 3.44

Loading the player...
   

Bahar yazdı – 4.12

Loading the player...
   

Xalqımız – 4.01

Loading the player...
   

Aşıq Ələsgər – 3.27

Loading the player...
   

Cavanlıq – 4.23

Loading the player...
   

Əldən olmasın – 3.52

Loading the player...
   

Yazan kimdi – 4.11

Loading the player...
   

Ağ bulaq – 5.03

Loading the player...
   

Koroğlu – 4.04

Loading the player...
   

Dağlar– 8.10

Loading the player...
   
 
 

 

Yuxarı