Aşıq sənəti / Dastanlar / "Səlim şah" dastanı / "Əfruz хаnım gəlsin gеdək"
Ailə-əxlaq dastanları


 "Əfruz хаnım gəlsin gеdək". "Səlim şah" dastanından parça.

 

"Bəhri-Azaflı" havası.

İfa edir: Aşıq Mikayıl Azaflı

Loading the player...

 

 
 
 
 

Yuxarı