Muğam sənəti / Muğam antologiyası / Azərbaycan xanəndələri. 2-ci albom
Canəli Əkbərov
Şikəsteyi-Fars (1992) V.Məmmədəliyev (tar)
T.Bakıxanov (kamança)
Loading the player...
   
Çoban-Bayatı (1992) V.Məmmədəliyev (tar)
T.Bakıxanov (kamança)
Loading the player...
   

 

 
 

 

Yuxarı