Muğam sənəti / Muğam antologiyası / Azərbaycan xanəndələri. 2-ci albom
Ramiz Hacıyev
Dəşti təsnifi
(2002-ci ildə grammofon valından köçürülüb)
B.Mansurovun rəhbərliyi ilə
xalq çalğı alətləri ansamblı
Loading the player...
   
Qaçaq Nəbi (1974)
Ə.Dadaşovun rəhbərliyi ilə
xalq çalğı alətləri ansamblı
Loading the player...
   

 

 
 

 

Yuxarı