Muğam sənəti / Muğam antologiyası / İnstrumental muğamı. 6-cı albom
Habil Əliyev (kamança)

Bayatı-Şiraz

Loading the player...
 
 
Dügah

Loading the player...
   
 
 

 

Yuxarı