Muğam sənəti / Muğam antologiyası / İnstrumental muğamı. 6-cı albom
Yuxarı