Xalq musiqisi / Xalq mahnıları / Lirik mahnılar / "Apardı sellər Saranı"
Yuxarı