Aşıq sənəti / Aşıq poeziyası / Müxəmməs
Müxəmməs
Aşıq Ələsgər . "GÖZƏLƏ"


Canımı qurban elərəm, bir belə tərlan gözələ;
Hal bilən, şirin gülən, dosta mehriban gözələ;
Boy uca, gərdən mina, zülfü pərişan gözələ;
Dolanır mürği-ruhum, olubdu mehman gözələ;
Xəstəyəm, yalvarıram həkimi-Loğman gözələ.

Gözəl xanım cilvələnib gözəllərin xası kimi;
Silkinir, gərdən çəkir, göllərin sonası kimi,
Görəni Məcnun eylər Leylinin sevdası kimi;
Ala göz şölə verir göylər sürəyyası kimi;
Çəpkəni hər rəng çalır tovuzun çığası kimi,
Behiştdən barat gəlib, geydirib qılman gözələ.

Gözəl kəhlik al bəzənib, gözəllər xasından gözəl;
Silkinib gərdən çəkir göylər sonasından gözəl;
Qabliyyət, mərifət tapıb, ata, anasından gözəl;
Libası əndamından, əndam libasından gözəl;
Gözəlliyi cəm veribdi xaliqi-sübhan gözələ.

Gör necə xələt verib, məlul könlüm açdı gözəl:
Arifsən, əhli-ruhsan, can sana peşkəşdi, gözəl!
Gözündə yoxdu eyib, qaşın göyçək qaşdı, gözəl!
Nəki gözəl görmüşəm mən, hamısından başdı gözəl.
Cavanşir gözəllərinin hamısı qurban gözələ!

Fələkdən gileyliyəm, mana günü qara verib;
Mömünü zəlil edib, suri günahkara verib,
Tərlanı sara yazıb, tər qönçəni xara verib,
Ələsgəri Məcnun edib, meylini dağlara verib;
Tərk edib ibadəti, bağlayır dastan gözələ.


İfa edir: Aşıq Pəri məclisinin üzvləri
Loading the player...

 

İfa edir: Aşıq Telli Borçalı - Aşıq Altay Məmmədov
Loading the player...

 

Qiraətçi: Səməndər Rzayev ("Aşıq Ələsgər" sənədli filmindən)
Loading the player...

 

"Baş müxəmməsi" havası. İfa edirlər: Aşıq Xanlar Məhərrəmov - Aşıq Zülfiyyə İbadova
Loading the player...

 

"Orta müxəmməs" havası. İfa edir: Aşıq İmran -Aşıq Mahmud
Loading the player...

 

 

 

 
 
 

Yuxarı