Muğam sənəti / Muğam antologiyası / Azərbaycan xanəndələri. 4-cu albom
BAYATI-QACAR
Bayatı-Qacar (1968)
oxuyur Bakir Haşımov,
Ə.Bakıxanovun rəhbərliyi ilə
xalq çalğı alətləri ansamblı,
H.Bayramov(tar),
E.Bədəlov(kamança)
Loading the player...
   
Bayatı-Qacar (1990)
oxuyur Alim Qasımov,
instrumental üçlük
Loading the player...
   
   

 

 
 

 

Yuxarı