Muğam sənəti / Muğam antologiyası / Azərbaycan xanəndələri. 4-cu albom
RAST
Rast (1960-ilin ifası)
oxuyur İslam Rzayev
Ə.Bakıxanovun rəhbərliyi ilə
xalq çalğı alətləri ansamblı,
H.Bayramov(tar),
E.Bədəlov(kamança)
Loading the player...
   
Rast(1987)
oxuyur Arif Babayev,
A.Abdullayev(tar),
N.Əsədullayev(kamança)
Loading the player...
   
   

 

 
 

 

Yuxarı