Muğam sənəti / Muğam antologiyası / Azərbaycan xanəndələri. 4-cu albom
MİRZƏ-HÜSEYN SEGAHI
Mirzə-Hüseyn Segahı (1973)
oxuyur Yaqub Məmmədov,
S.İbrahimov (tar),
F.Dadaşov (kamança)
Loading the player...
   
Mirzə-Hüseyn Segahı (1986)
oxuyur Səxavət Məmmədov,
M.Müslümov (tar),
F.Dadaşov (kamança)
Loading the player...
   
Mirzə-Hüseyn Segahı (1967)
oxuyur Bakir Haşımov, Ə.Bakıxanovun rəhbərliyi ilə
xalq çalğı alətləri ansamblı,
H.Bayramov(tar), E.Bədəlov (kamança)
Loading the player...
   
   

 

 
 

 

Yuxarı