Muğam sənəti / Muğam antologiyası / Azərbaycan xanəndələri. 4-cu albom
ÇAHARGAH
Çahargah (1962)
oxuyur Əbülfət Əliyev,
S.İbrahimov (tar),
E.Bədəlov(kamança)
Loading the player...
   
Çahargah (1989)
oxuyur Zahid Quliyev,
M.Müslümov(tar),
F.Dadaşov(kamança)
Loading the player...
   
   
   

 

 
 

 

Yuxarı