Xalq musiqisi / Azsaylı xalqların mahnıları karaoke / "DRAB ZAQATALA"
  • "DRAB ZAQATALA"
  • Mahnının mətni
  • Not yazısı

Mətn, musiqi və vokal.
İfa edir: Məmməd Məmmədov, Zaqatala rayonu Dardoqqaz kəndinin sakini

Loading the player...


Mətn və musiqi

Loading the player...

I


Roxoqi le roxoqi,
Yasal vasal roxaqi.
Roxoqi le roxoqi,
Yasal vasal roxaqi.
G ec ahi dunyal damna,
Yasal vasal roxoqi.
G ec ahi dunyal damna,
Yasal vasal roxoqi.

 

II


Muru ada dey buqa,
Dezi dir key şoloreb.
Muru ada dey buqa,
Dezi dir key şoloreb.
Tso raalda mun yuqa,
Yoso diye şolarey.
Tso raalda mun yuqa,
Yoso diye şolarey.

 

III


Tso raalda kitix or,
Tsoydinab tulluyzul or.
Tso raalda kitix or,
Tsoydinab tulluyzul or.
Caalovxa dun duy ol,
Bersinab Zaqatala.
Caalovxa dun duy ol,
Bersinab Zaqatala.

 

IV


Kihilab homholab roh,
Çoli qal catunab rok.
Kihilab homholab roh,
Çoli qal catunab rok.
Qap tsa buqab har sod roh,
Bersinab Zaqatala.
Qap tsa buqab har sod roh,
Bersinab Zaqatala.

 

V


Bersinal yasol ruqo,
Lebalal vasal ruqo.
Bersinal yasol ruqo,
Lebalal vasal ruqo.
Caquyab Alcam buqo,
Bersinab Zaqatala.
Bersina Alcam buqo,
Abdiyab Zaqatala.
Caquyab Alcam buqo,
Abdiyab Zaqatala.
Caquyab Alcam buqo,
Bersinab Zaqatala.
Le şe zora baq buqo,
Bersinab Zaqatala.
Le şe zora baq buqo,
Bersinab Zaqatala.

 

Yuxarı