Xalq musiqisi / Azsaylı xalqların mahnıları karaoke / "NİJ"
  • "NİJ"
  • Mahnının mətni
  • Not yazısı

Mətn, musiqi və vokal.
İfa edir: solist Gena Vəzirqoy, müşayiət edirlər Elsevər Əhmədov, Yura Oqanov, German Vəzirqoy (Qəbələ r-un Nij kəndinin sakinləri)

Loading the player...


Mətn və musiqi

Loading the player...

I


Yetmiş koarae sa paize,
Nanaxun baski nixe aize.
Yetmiş koarae sa paize,
Nanaxun baski nixe aize.
Çətin ğimxo gelez aki,
Zu nıjaxu göytezbaki.
Çətin ğimxo gelez aki,
Zu nıjaxu göytezbaki.

 

Nəqarət:


Biaz vaena ay udiyox,
Aizliox ham nıjliyox.
Biaz vaena ay udiyox,
Aizliox ham nıjliyox.

 

II


Baxt çovaksun, kojabaksun,
Zu aize çuresa mastun.
Baxt çovaksun, kojabaksun,
Zu aize çuresa mastun.
Ko beş aiz beş vətəne,
Gözəluğa Nıj səbənəne.

Ko beş aiz beş vətəne,
Gözəluğa Nıj səbənəne.

 

Nəqarət:


Biaz vaena ay udiyox,
Aizliox ham nıjliyox.
Biaz vaena ay udiyox,
Aizliox ham nıjliyox.

 

III


Yetmiş koarae sa paize,
Nanaxun baski nixe aize.
Yetmiş koarae sa paize,
Nanaxun baski nixe aize.
Bafezdi zu çətin luğa,
Köməebi udiğon za.
Bafezdi zu çətin luğa,
Köməebi udiğon za.

 

Nəqarət:


Biaz vaena ay udiyox,
Aizliox ham nıjliyox.
Biaz vaena ay udiyox,
Aizliox ham nıjliyox.

 

 

Yuxarı