Xalq musiqisi / Azsaylı xalqların mahnıları karaoke / "FOTKAR HƏŞXƏRE"
  • "FOTKAR HƏŞXƏRE"
  • Mahnının mətni
  • Not yazısı

Mətn, musiqi və vokal.
İfa edir: İsmayıllı rayonu Mollaisaqlı kəndinin xor kollektivi

Loading the player...


Mətn və musiqi

Loading the player...


Ə zə həyarac ildaşərin,
Həşxəre ğələc fotkarın.
Qələ yallı yıpıdəyin,
Yının sunfə qədəbdıldəy.
Qələ yallı yıpıdəyin,
Yının sunfə qədəbdıldəy
Qələ yallı yıpıdəyin,
Yının sunfə qədəbdıldəy
Əcərən vez şi ərdəyin,
Qultən bilınmışxəydəyin.
Ğələc çelibəzinə yın,
Məclis bəzətmiş vördəyin.
Ğələc çelibəzinə yın,
Məclis bəzətmiş vördəyin.
Ğələc çelibəzinə yın,
Məclis bəzətmiş vördəyin.
Əbiştərəy – Əbiştərəy,
Yının sıntə qədəbdildəy.
Vördəy səb ğəfəl uyunun,
Qədəbdildəy yın ərxəyin.
Vördəy səb ğəfəl uyunun,
Qədəbdildəy yın ərxəyin.
Vördəy səb ğəfəl uyunun,
Qədəbdildəy yın ərxəyin.

 

Yuxarı