Xalq musiqisi / Azsaylı xalqların mahnıları karaoke / "HACI MURAD"
  • "HACI MURAD"
  • Mahnının mətni
  • Not yazısı

Mətn, musiqi və vokal.
İfa edir: Mutallib Boroyev, Zaqatala rayonu Maqov kəndinin sakini

Loading the player...


Mətn və musiqi

Loading the player...

I


Partsul yarax qorçun kaxab çu rekun,
Mun vixula dida daim çabxada.
Kiyabxo bax rekçab dir Hacimurad,
Mun rekab vukinço vağulev mexah.
Partsul yarax qorçun kaxab çu rekun,
Mun vixula dida daim çabxada.
Kiyabxo bax rekçab dir Hacimurad,
Mun rekab vukinço vağulev mexah.

 

Nəqarət:


Hacimurad rekxab bakx adur.
Hacimurad rekxab bakxadur.

 


Mun çoda kxurdulev kxolok sverdulev,
Kxal buqev tuşmanaz bumluz qxavichev.
Şamilmil kvaranab ker xçun vukxarab,
Kivuğeb mun jakça rekxab bakxadur.
Vaal xunarev xalçen lebalav,
As karukxun vağide kunvatişe çev.
Şuqu aşdo murid duye naxiçiş,
Oh, kxadada xarab muğrul qxvetab tshum.

 

Nəqarət:


Hacimurad rekxab bakxadur.
Hacimurad rekxab bakxadur.

 

Yuxarı