Xalq musiqisi / Azsaylı xalqların mahnıları karaoke / "NİKER BU BAYAL"
  • "NİKER BU BAYAL"
  • Mahnının mətni
  • Not yazısı

Mətn, musiqi və vokal.
İfa edir: Məmməd Məmmədov, Zaqatala rayonu Dardoqqaz kəndinin sakini

Loading the player...


Mətn və musiqi

Loading the player...

I


Xizanaz dunyalakda ber biçarobqo,
Ber biçarabqo,
Haquba aziyat tsanol bu bayal,
Tsanol bubayal.
Xizanaz dunyalakda ber biçarobqo,
Ber biçarabqo,
Haquba aziyat tsanol bu bayal,
Tsanol bubayal.
Xizanazul roxarab qo bekra mexak,
Qo bekra mexak.
Roxuntun ririun qanal bu bayal
Qanal bu bayal.

 

II


Berkiqi bu bayozul çamqi kam-kasir,
Çamqi kam-kasir.
Unti dard xizanazi bitsanaquru,
Bitsanaquru.
Berkiqi bu bayozul çamqi kam-kasir,
Çamqi kam-kasir.
Unti dard xizanazi bitsanaquru,
Bitsanaquru.
Ortsian kunanur kidzi şanuru,
Kidzi şanuru.
Serdoyal makkuyal tanal bu bayal,
Tanal bu bayal.
Ortsian kunanur kidzi şanuru,
Kidzi şanuru.
Serdoyal makkuyal tanal bu bayal,
Tanal bu bayal.

 

III


Didadi kah hecu şeği batana,
Şeği batana.
Umru başikziyan sapği kahana,
Sapği kahana.
Didadi kah hecu şeği batana,
Şeği batana.
Umru başikziyan sapği kahana,
Sapği kahana.
Berzul nurqi sana unti gatana,
Unti gatana.
Dunyal tarix tunu qanol bu bayal,
Qanol bu bayal.
Berzul nurqi sana unti gatana,
Unti gatana.
Dunyal tarix tunu qanol bu bayal,
Qanol bu bayal.

 

IV


Kinalqo harazul çuriqi bunah,
Çuriqi bunah.
Benuru bubayazul kinabqo bunah,
Kinabgo bunah.
Kinalqo harazul çuriqi bunah,
Çuriqi bunah.
Benuru bubayazul kinabqo bunah,
Kinabgo bunah.
Tsoho xizanazux bezi kalab yah,
Bezi kalab yah.
Duda bu bayazi hurmat habuze,
Hurmat habuze.
Tsoho xizanazux bezi kalab yah,
Bezi kalab yah.
Duda bu bayazi qiymat habuze,
Qiyrmat habuze.

 

Yuxarı