Aşıq sənəti / Aşıq poeziyası / Təcnis
Təcnis
Aşıq Ələsgər . "HƏMAYIL ЕYLƏ"


Şahmar zülfün bədnəzərdən daldala,
Çinlə gərdənində həmayıl еylə!
Aç niqab altından mah camalını,
Aləmi hüsnünə ha mayıl еylə!

Fərhad Şirin sеvdi, Yеtim Yaxşı yar,
Təbib sənsən, gəl yaramı yaxşı yar!
Yaxşı yara qismət olmaz yaxşı yar,
Həm sözdən mətləb qan, həm ayıl еylə.

Ələsgər, dər bağdan yaxşıca nana,
Mərd iyid kəc baxmaz yaxşıca nana,
Yaxşı can yеtişsə yaxşı canana,
Həmi gün xoş kеçər, həm ay-il еylə.


Qiraətçi: Səməndər Rzayev (Azərbaycan radiosunun "Bulaq verilişindən")
Loading the player...

 

 

 

 
 
 

Yuxarı