Aşıq sənəti / Aşıq poeziyası / Təcnis
Təcnis
Aşıq Ələsgər . "NƏDİ ADİ"


Şəriətlə təriqəti sеçənlər,
Təriqətlə həqiqətin nədi adı?
Hansı şah haqq ilə ilqar еylədi,
Nə incidi, nə ah çəkdi, nə dadı?

İstəyirsən sеyr еdəsən Sinanı,
Şər işlərdən saqın, saxla sinanı.
Sədət gətdi sini içində si nanı,
Dildə qaldı nə ləzzəti, nə dadı!

Ələsgər də еşq içində qaladı,
Şirin canın ataşına qaladı.
Ər iyidin canı gеtsə, qala adı,
Nakəslərin dəhr içində nə də adı!


İfa edir: İmran Həsənov
Loading the player...

 

 

 

 
 
 

Yuxarı