Aşıq sənəti / Dastanlar / "Koroğlu" dastanı / "Durna teli"
Qəhrəmanlıq dastanları


 "Koroğlu" dastanının "Durna teli" qolundan parça.

 

Hanı mənim qoç Koroğlum,
Gələ girə bu meydana!
ÇəkəndəMisriqılıncı,
Qəbzəsiqanaboyana!

Qıratbirburdanatıla,
Müxənnət, ölkənçapıla!
Koroğluburdatapıla,
Hərənizqaçabiryana!

Dəmirçioğlunudindir,
Suçunuboynunamindir,
Bizikidəliniöldür,
Gəl, sənqıyma Eyvazxana!

İfa edir: Şöhrət Kərimov

Loading the player...
 

Hoydu, dəlilərim hoydu,
Yeriyin meydan üstünə!
Havadakı şahin kimi,
Tökülü nalqan üstünə!

Qoyunbədöylərkişnəsin,
Misriqılınclarişləsin,
Kimi tənab qılınclasın,
Kiminiz düşman üstünə!

Koroğluçəkərhaşını,
Bəylərelərtamaşanı,
MənözümAslanpaşanı,
Hərəniz birxanüstünə.

"Cəngi Koroğlu" havası.

İfa edir: İsfəndiyar Rüstəmov

Loading the player...
 

Xəbər verin dəlilərim oyansın,
Tutulubdu bir Eyvazım əldədi!
Misri qılınc qızıl qana boyansın,
Tutulubdu bir Eyvazım, əldədi!

Yatmışdım aşkara gördüm duşumu,
Əzəlindən mən bilirdim işimi,
Çəkin, yəhərləyin çərləmişimi,
Tutulubdu bir Eyvazım, əldədi!

Düşmənlərim tamaşaya durarlar,
Şad oluban keyf məclisi qurarlar,
Koroğlu getməsə yəqin qırarlar
Tutulubdu bir sərdarım, əldədi!

İfa edir: Aşıq Mahmud, Aşıq Əlixan, Balaban: Əli Rzayev

Loading the player...


"Mirzəcanı" havası.

İfa edir: Aşıq Murad Niyazlı

Loading the player...

 

 
 
 
 

Yuxarı