Aşıq sənəti / Dastanlar / "Koroğlu" dastanı / "Həmzənin Qıratı aparması"
Qəhrəmanlıq dastanları


"Həmzənin Qıratı aparması" qolundan parça. "Meydan Koroğlu" havası

 

Allahı çağırıb düşərəm yola,
Bu dərdi sinəmdə qala qoymaram.
Qıratım həsrətlə yolum gözləyir,
Düşmənin əlində qala qoymaram.

Ah çəkərəm hərdən köysüm ötürrəm,
Yola düşüb mətləbimi bitirrəm,
Ya ölərəm, ya Qıratı gətirrəm,
Ayı dolansa da, ilə qoymaram.

Koroğluyam, qoç oğluyam, qoçam mən,
Çətindiki, mərd meydandan qaçam mən,
Havada dövr edən tərlan quşam mən,
Sarlar şikarımı ala qoymaram.

İfa edir: Aşıq Mahmud Məmmədov

Loading the player...
 

 

pdf file

İfa edir: Aşıq Abbas Musaxanoğlu

Loading the player...


 

 
 
 
 

Yuxarı