Aşıq sənəti / Dastanlar / "Koroğlu" dastanı / "Həmzənin Qıratı aparması"
Qəhrəmanlıq dastanları


"Koroğlu" operasından (librettodan) parça

 

Nazlı yarım, vəslə çatdım,
Keçdi hicran günləri.
Aşiqəm mən, kuyi-dilbər,
Vəsli-canan istərəm.

Vəsli-canan, dərdi-hicran
Zülfi reyhan, qəlbi viran,
Dil pərişan günləri.
Bir qanadsız bülbüləm mən,
Dərdə düşmüş sünbüləm.
Aşiqəm mən, kuyi-dilbər,
Vəsli-canan istərəm.
Vəsli-canan, vəsli-canan,
Dərdi-hicran, vəsli-canan,
Zülfi reyhan, qəlbi viran,
Dil pərişan günləri.

İfa edir: Aşıq İlham Əsgəroğlu

Loading the player...

 

 
 
 
 

Yuxarı