Xalq musiqisi / Xalq mahnıları karaoke / Bülbüllər oxur
  • "Bülbüllər oxur"
  • Mahnının mətni
  • Not yazısı

Mətn, musiqi və vokal.
İfa edir: Fədayə Laçin

Loading the player...


Mətn və musiqi

Loading the player...

I


Bülbüllər oxur,
Cəh-cəh vurur bağda gül üstə.
Bülbüllər oxur,
Cəh-cəh vurur bağda gül üstə.
Ay oğlan, boyu bəstə,
Gəl əyləş çəmən üstə.
Sən məndən könül istə,
Mən deyim "gözüm üstə".
Sən məndən könül istə,
Mən deyim "gözüm üstə".

 

II


Bəh-bəh nə gözəl
Candır, əcəb sərvi-rəvandır.
Bəh-bəh nə gözəl
Candır, əcəb sərvi-rəvandır.
Oğlan, getmə, amandır!
Məni başa dolandır.
Üzün qoy üzüm üstə,
Əcəb yaxşı zamandır.
Üzün qoy üzüm üstə,
Əcəb yaxşı zamandır.

 

III


Altında boz at,
Çiynində tüfəng, belində qatarı.
Altında boz at,
Çiynində tüfəng, belində qatarı.
Ay oğlan, sən tanrı,
Dolan, gəl bizə sarı.
Gələrsən, qadan allam,
Gedərsən, yola sallam.
Gələrsən, qadan allam,
Gedərsən, yola sallam.
Gələrsən, qadan allam,
Gedərsən, yola sallam.
Gələrsən, qadan allam,
Gedərsən, yola sallam.

 

..
Yuxarı