Xalq musiqisi / Xalq mahnıları karaoke / O tellərin...
  • "O tellərin..."
  • Mahnının mətni
  • Not yazısı

Mətn, musiqi və vokal.
İfa edir: İlahə Fəda

Loading the player...


Mətn və musiqi

Loading the player...

I


Ay qız, sənin nə vədəndir,
Kəsilib qısa tellərin?
Kələğayı əlvan, qıyğacı,
Üstündən basa tellərin.
Ay qız, sənin nə vədəndir,
Kəsilib qısa tellərin?
Kələğayı əlvan, qıyğacı,
Üstündən basa tellərin.

 

Nəqarət:


Sənin o qara tellərin,
Sənin o qara tellərin.
O telli, telli, tellərin,
Yel vura, əsə tellərin.
O telli, telli, tellərin
Bağrımı kəsə tellərin.
O telli, telli, tellərin,
Yel vura, əsə tellərin.
O telli, telli, tellərin
Bağrımı kəsə tellərin.

 

II


Yanaqların güldü, solmaz,
Oxlasan, yaram sağalmaz.
Qaşın cəllad, gözün almaz,
Bağrımı kəsə tellərin.

 

Nəqarət:


Sənin o qara tellərin,
Sənin o qara tellərin.
O telli, telli, tellərin,
Yel vura, əsə tellərin.
O telli, telli, tellərin
Bağrımı kəsə tellərin.

 

III


Bağban ağlar bar ucundan,
Alma, heyva, nar ucundan.
Ələsgərtək yar ucundan,
Batıbdı yasa tellərin.

 

Nəqarət:


Sənin o qara tellərin,
Sənin o qara tellərin.
O telli, telli, tellərin,
Yel vura, əsə tellərin.
O telli, telli, tellərin
Bağrımı kəsə tellərin.

 

..
Yuxarı