Muğam sənəti / Muğam antologiyası / Azərbaycan xanəndələri. 3-cü albom
Aygün Bayramova
Olmaz-olmaz (2008)
E.Həşimov (tar)
E.Əhmədov (kamança)
Q.Həşimov (ud),
T.Əliyeva (kanon)
K.Kərimov (nağara)
Loading the player...
   
Çahargah təsnifi (2008)
E.Həşimov (tar)
E.Əhmədov (kamança)
Q.Həşimov (ud),
T.Əliyeva (kanon)
K.Kərimov (nağara)
Loading the player...
   
Kəsmə Şikəstə (1993)
Xalq çalğı alətləri ansamblı
Loading the player...
   
 
 

 

Yuxarı