Muğam sənəti / Muğam antologiyası / Azərbaycan xanəndələri. 3-cü albom
Yavər Kələntərli
Şur (1958)
Ə.Quliyevin rəhbərliyi ilə
xalq çalğı alətləri ansamblı
B.Mansurov (tar)
Loading the player...
   
Bayatı-Şiraz (1959)
Ə.Quliyevin rəhbərliyi ilə
xalq çalğı alətləri ansamblı
B.Mansurov (tar)
Loading the player...
   
Bayatı-Kürd (1958)
Ə.Quliyevin rəhbərliyi ilə
xalq çalğı alətləri ansamblı
B.Mansurov (tar)
Loading the player...
   
 
 

 

Yuxarı