Muğam sənəti / Muğam antologiyası / Azərbaycan xanəndələri. 3-cü albom
Şövkət Ələkbərova
Mirzə Hüseyn Segahı (1961)
Ə.Bakıxanovun rəhbərliyi ilə
xalq çalğı alətləri ansamblı
H.Bayramov (tar)
F.Dadaşov (kamança)
Loading the player...
   
Şahnaz
Ə.Quliyevan rəhbərliyi ilə
xalq çalğı alətləri ansamblı
Ə.Dadaşov (tar)
Loading the player...
   
Qatar
Ə.Bakıxanovun rəhbərliyi ilə
xalq çalğı alətləri ansamblı
S.İbrahimov (tar)
F.Dadaşov (kamança)
Loading the player...
   
Qatar
Ə.Bakıxanovun rəhbərliyi ilə
xalq çalğı alətləri ansamblı
S.İbrahimov (tar)
F.Dadaşov (kamança)
Loading the player...
   
 
 

 

Yuxarı