Muğam sənəti / Muğam antologiyası / Azərbaycan xanəndələri. 3-cü albom
Sara Qədimova
Bayatı-Şiraz (1958)
Ə.Quliyevin rəhbərliyi ilə
xalq çalğı alətləri ansamblı
Loading the player...
   
Şur (1966)
B.Mansurovun rəhbərliyi ilə
xalq çalğı alətləri ansamblı
B.Mansurov (tar)
T.Bakıxanov (kamança)
Loading the player...
   
Xaric-Segah (1959)
Ə.Bakıxanovun rəhbərliyi ilə
xalq çalğı alətləri ansamblı
Ə.Quliyev (tar)
Loading the player...
   
 
 

 

Yuxarı