Muğam sənəti / Muğam antologiyası / Azərbaycan xanəndələri. 3-cü albom
Zeynəb Xanlarova
Çahargah (1960)
B.Salahov (tar)
F.Dadaşov (kamança)
Loading the player...
   
Şahnaz (1968)
Ə.Bakıxanovun rəhbərliyi ilə
Xalq çalğı alətləri ansamblı T.Məmmədov (tar)
E.Bədəlov (kamança)
Loading the player...
   
   
 
 

 

Yuxarı