Muğam sənəti / Muğam antologiyası / Azərbaycan xanəndələri. 3-cü albom
Sürəyyə  Qacar
Yar bizə qonaq gələcək (1958)
Xalq çalğı alətləri ansamblı
Loading the player...
   
Ana can (1958)
Xalq çalğı alətləri ansamblı
Loading the player...
   
Get, ay batandan sonra gəl (1958)
Xalq çalğı alətləri ansamblı
Loading the player...
   
Kəsmə Şikəstə (1958)
Xalq çalğı alətləri ansamblı
Loading the player...
   
Üç telli durna (1958)
Xalq çalğı alətləri ansamblı
Loading the player...
   
Segah (1958)
Xalq çalğı alətləri ansamblı
Loading the player...
   
El malı (1958)
Xalq çalğı alətləri ansamblı
Loading the player...
   
Gəl, gözəlim (1958)
Xalq çalğı alətləri ansamblı
Loading the player...
   
Gəl, yar (1958)
Xalq çalğı alətləri ansamblı
Loading the player...
   
İşçi qız (1958)
Xalq çalğı alətləri ansamblı
Loading the player...
   
 
 

 

Yuxarı