Muğam sənəti / Muğam antologiyası / Azərbaycan xanəndələri. 3-cü albom
Həqiqət Rzayeva
Sona keçdi (1969)
xalq çalğı alətləri ansamblı
Loading the player...
   
Nəbi (1969)
xalq çalğı alətləri ansamblı
Loading the player...
   
Əlində sazın qurbanı (1969)
xalq çalğı alətləri ansamblı
Loading the player...
   
Niyə belə baxırsan (1961)
A.Gərayın rəhbərliyi ilə
xalq çalğı alətləri ansamblı
Loading the player...
   
Gül baxçalar (1956)
Ə.Quliyevin rəhbərliyi ilə
xalq çalğı alətləri ansamblı
Loading the player...
   
Qara tellər (1957)
Ə.Quliyevin rəhbərliyi ilə
xalq çalğı alətləri ansamblı
Loading the player...
   
Qara tellər (1969)
xalq çalğı alətləri ansamblı
Loading the player...
   
Gözlərinə aşiqəm (1969)
xalq çalğı alətləri ansamblı
Loading the player...
   
A dağlar (1969)
xalq çalğı alətləri ansamblı
Loading the player...
   
 
 

 

Yuxarı